Banda d’Iniciació

Accediran a la Banda d’Iniciació:

  • Alumnes que hagen cursat Iniciació d’Instrument: hi accediran quan cursen 1r d’instrument (sempre amb el vistiplau del professor d’instrument).
  • Alumnes que NO hagen cursat Iniciació d’Instrument: hi accediran quan cursen 2n d’instrument (sempre amb el vistiplau del professor d’instrument). Però, si el professor ho estima convenient, hi podrà accedir quan curse 1r d’instrument en el moment que ho considere oportú. En aquest cas, ho haurà de comunicar al DIRECTOR DE LA BANDA D’INICIACIÓ i a LA DIRECTORA DE L’ESCOLA.
  • Romandran en esta agrupació fins que hagen superat el 3r curs.

Cal dir que el director de la Banda d’Iniciació, quan les necessitats de l’agrupació ho demanen, podrà requerir la participació d’alumnes de la Banda Juvenil per a reforçar-la.

Assaig:  Divendres de 17 a 18 hores.

Directora: Judith García

Comments are closed.