Banda Juvenil

Els alumnes accediran a aquest conjunt quan cursen 3r d’instrument (sempre amb el vistiplau del professor d’instrument) i romandran en ella fins que finalitzen el 3r curs de Grau Professional (durant els anys següents podran participar voluntàriament o a petició del director de la Banda Juvenil, sempre que els siga possible).

Assaig:  Divendres de 19:30 a 21 hores.

Director: Marc Nebot

Comments are closed.