Banda Simfònica

S’ accedirà a aquest conjunt quan l´alumne haja superar el 4t curs de Grau Elemental. Superat este curs els alumnes formaran part de la Banda Simfònica amb la condició d’interins.

La condició d’interí durarà un any, al final del qual es valorarà la seua assistència i actitud als assajos i als diferents actes (de carrer, concerts…) Aquesta valoració la farà el Director de la Banda Simfònica i la Junta Directiva.

Si es valora positivament els alumnes rebran la qualificació d’apte. En aquest cas passarà a ser músic fixe de la plantilla i serà arreplegat per la Banda Simfònica durant les festes de Santa Cecília més pròximes al seu nomenament com a músic fixe.

Assaig: Divendres de 22 a 00 hores.

Director: Sergi Costes

Comments are closed.