Junta Directiva

 

President: Francisco P. Salvador

Vicepresident: Jordi Gomis

Tresorera: Mar Félix

Secretària: Mª Jesús Vicente

Vicesecretària: Mª Dolores Mocete

Vocals: 

Joaquin Vte. Agut

Laura Gómez

Vicente Martínez

Pepa Salvador

Àlex Tàrraga

 

 

 

 

 

Comments are closed.