Orquestra Simfònica

S’accedirà a aquest conjunt quan l´alumne haja superar el 4t curs de Grau Elemental. Superat este curs els alumnes formaran part de l´Orquestra Simfònica. La condició d’interí durarà un any, al final del qual es valorarà la seua assistència i actitud als assajos i als diferents actes (de carrer, concerts…) Aquesta valoració la farà el Director de la Banda i Orquestra Simfònica i la Junta Directiva.

Si aproven aquesta prova els alumnes rebran la qualificació d’apte. En aquest cas passarà a ser Músic Fixe de la plantilla i serà arreplegat per la Banda Simfònica durant les festes de Santa Cecília més pròximes al seu nomenament com a músic fixe. En cas de no ser així, es tornarà a repetir el procés d’interí fins que es supere.

Director: Sergi Costes

Comments are closed.