Objectius

El curs de perfeccionament incentiva la dedicació a l’estudi de l’instrument i l’anàlisi de les partitures, el seu tractament estètic, formal i harmònic, els temps, els timbres... Centrant-se principalment en la figura de l’intèrpret. En combinació amb dues àrees importants: com a solista i com a membre d’un conjunt.

El missatge artístic en tot moment ha de configurar una bona interpretació amb coneixement i experiències obtingudes durant les classes i audicions d’aquest curs, amb una finestra oberta als diversos llenguatges musicals, estilístics i compositius dels distints gèneres creatius del compositor i intèrpret.

El treball individual i col·lectiu de les obres que componen la tècnica de l’instrumentista oferiran als assistents al curset una fascinant experiència, ja que l’estudi es realitzarà en íntima col·laboració amb els professors del curs. Proporcionarà nous estils i tècniques d’estudi I es gaudirà d’una vivència musical única.

Professors

Clarinet

Professor: Enrique
Salvador

Currículum

Del 11 al 15 de juliol

Trompa

Professor: Alfonso
Gutiérrez

Currículum

Del 4 al 8 de juliol

Trombó

Professor: Juan Bautista Abad

Currículum

Del 18 al 22 de juliol

Trompeta

Professor: Rubén de la Rosa

Currículum

Del 18 al 22 de juliol

Oboè

Professor: Sergio
López

Currículum

Del 4 al 8 de juliol