Banda Juvenil


Per als alumnes de 3r d'instrument fins a 2n de Grau Professional

Horari: Divendres 19:30 - 21:00

Director: Marc Nebot


Per als alumnes de 3r d'instrument fins 

a 2n de Grau Professional 

Horari: Divendres 19:30 - 21:00

Director: Marc Nebot