Ateneu Musical
Schola
Cantorum

Fundada l'any 1955 per D. Miguel Arnau Abad

CENTRE D'ESTUDIS ELEMENTALS
I ESPECIALITATS

Descobreix tot el què t'ofereix la nostra escola: cicle elemental, jardí musical, música per a nadons, llenguatge per a adults, especialitats, grups de cambra, agrupacions...
Matricula't.

Orquestra d'Iniciació

Banda d'Iniciació

Banda Juvenil

Orquestra Simfònica

Banda Simfònica

Cor i Sarsuela

Revista Ateneu
Musical Schola Cantorum

Una nova seu.

Amb la compra del solar ja tenim més prop el somni de tindre la nostra pròpia seu. Recorda que pots fer les teues donacions i que per ser una entitat d'utilitat pública tens importants beneficis fiscals.

Ateneu Musical Schola Cantorum
Declarada d’Utilitat Pública (Ordre INT/3928/2005, de 24 de nov.)
Fundada l´any 1955 per D. Miguel Arnau Abad
Telf. 964 66 00 07. e-mail: lascholacantorum@gmail.com